FRÅNVARO AV VÅR

Och jag sitter inomhus och stirrar på mina skärmar. Tur att det finns artister som Frida Hyvönen och Frank Sinatra att hålla modet uppe med. Utanför yr snöstormen.
Jag söker efter ett förhållningssätt till de gestaltningar jag gör för Queering Sápmi. Det finns mycket att vrida och vända på. Tex har jag tidigare tänkt att jag ska iscensätta enskilda situationer från deltagarna. Nu är jag mer inne på att hitta teman som de återkommer till och utifrån det hitta byggstenar till bilder.
Först ska jag gå tillbaka till transkriberingarna av intervjuerna. Kanske sätta mig i fåtöljen och lägga upp benen och grotta med kaffekoppen i ena handen och livsberättelserna i den andra.