UTMANAS & UTVECKLAS

Intensivdagarna som Riksutställningar arrangerar är över för i år. Det var en smältdegel. Mitt huvud är fullt av idéer och intryck. Utställningsbyggandet som tidigare känts avlägset blev under dessa dagar en konkret utmaning som kräver ett stort antal val. Det myllrar!