QUEERING SÁPMIS RELEASE PÅ VÄSTERBOTTENS MUSEUM

Efter många vändor och mycket arbete stod vi till slut samlade på Västerbottens museum. Det var overkligt att vara med om. Så många har gjort så mycket för att vi ska kunna vara här idag. Nu har vi tillsammans skapat en plattform utifrån vilken samtalet och arbetet kan fortsätta. Jag känner mig tacksam och yr och själaglad över att ha fått förmånen att arbeta med detta.

Fotograf Samuel Pettersson